A Tale Of Three Gifts

main character - Karolina Burian

forest godmother - Anna Niczyporuk

forest godmother - Ewa Idzikowska

dresses - Małgorzata Motas​​​​​​​​​​​​​​

make up - Anna Kołodziejczyk Dream Factory

assistant - Karolina Ciężak

costumes, wigs, history, styling, photos - Katarzyna Niwińska - Katherine Anne